นโยบายเเละความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก
นโยบายเเละความเป็นส่วนตัว

นโยบายเเละความเป็นส่วนตัว

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 17 เมษายน 2563

บริษัท ไฮฟ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“Hive Ventures” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้เราโดยเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเราที่ https://www.spoonwalk.com รวมทั้งเว็บไซต์สำหรับมือถือและแอปพลิเคชั่น spoonwalk (รวมเรียกว่า "spoonwalk") อย่างจริงจัง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีการรวบรวมใช้ประมวลผล จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ spoonwalk เราสงวนสิทธิที่จะอัพเดต เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและการเข้าใช้งาน spoonwalk ของคุณถือเป็นการแสดงการยอมรับในเงื่อนไขที่ถูกอัพเดต เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะลิดรอนสิทธิของคุณ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมจากคุณ หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการอัพเดต เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงใดๆ ในอนาคต คุณจะต้องหยุดเข้าถึงหรือใช้บริการ spoonwalk

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านอีเมล์ [[email protected]]

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

ในการให้บริการผ่าน spoonwalk เราอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์: เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และวันเกิด เป็นต้น โดยเราอาจนำข้อมูลของคุณจาก [Facebook หรือ Google Mail ] เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ spoonwalk ง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของคุณเพื่อสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ เราใช้อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อติดต่อเกี่ยวกับบริการของเรา ในการนี้คุณตกลงยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้บริการผ่าน spoonwalk และยินยอมให้เราใช้ข้อมูล location วันเกิด เพศ ข้อมูล activity หรือข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่เรารวบรวมจากการใช้งานของคุณเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เราจะมีการส่งข่าวสารทางอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์โดยคุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการติดต่อคุณในนามของบุคคลที่สามโดยการส่งข้อความเสริมหาคุณทางอีเมล์ นอกจากนี้เราจะรวบรวมข้อมูลการติดต่อกับฝ่าย customer support ของ spoonwalk และข้อมูลอื่นที่คุณมีการติดต่อสื่อสารกับเราไม่ว่าจะในรูปแบบฟอร์ม แบบสอบถาม การเขียนรีวิว หรือคำชี้แจง เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ Location เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าคุณให้ข้อมูล location (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของคุณ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของคุณกับบุคคลที่สาม และใช้ location ของคุณเพื่อให้สามารถเสนอร้านอาหารหรือดีลในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่คุณเปิดการใช้งานบริการ GPS system จะถือว่าคุณให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวมและประมวลผล location ปัจจุบันของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการปกปิดข้อมูลนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของคุณได้

ข้อมูล Log และ Activity คุณตกลงให้ความยินยอมและรับทราบว่า เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่คุณติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งาน เป็นต้น โดยเราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลและปรับปรุงการให้บริการผ่าน spoonwalk ทั้งนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ spoonwalk

ข้อมูลการซื้อขาย หากคุณซื้อดีลโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทาง spoonwalk คุณตกลงรับทราบ และให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของคุณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเก็บไว้กับเราแต่จะถูกประมวลผลและใช้โดยบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่น ธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของคุณ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) และจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

2. การใช้ข้อมูลที่เราได้รวบรวมมา

เราใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เราได้จากคุณสำหรับหลายวัตถุประสงค์ ดังนี้

● การบริการจัดการบัญชีผู้ใช้: ข้อมูลที่คุณให้ตอนลงทะเบียนหรือตอนสร้างโปรไฟล์ เพื่อให้เราสามารถดูแลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

● เพื่อการสื่อสาร: ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เราทำให้เราสามารถติดต่อคุณได้ในหลายกรณี เช่น เพื่อตอบกลับคำถามหรือข้อมูลที่คุณต้องการจากเรา เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา หรือเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการที่สำคัญ ฯลฯ

● เพื่อวิเคราะห์ความต้องการส่วนบุคคลของคุณ: ข้อมูลของลิ้งก์ที่คุณคลิ๊กร้านอาหารที่คุณเยี่ยมชม และ activity ของคุณจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ความต้องการส่วนบุคคลของคุณเพื่อเสนอข้อมูลที่คุณอาจสนใจได้ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาจากบุคคลที่สาม

● เพื่อกิจกรรมทางการตลาด: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ส่งข้อเสนอทั่วไปและเฉพาะสิ่ง ส่งข้อเสนอพิเศษจากคู่ค้าของเราที่อาจเกี่ยวกับคุณ หรือสื่อสารกิจกรรมโปรโมตต่างๆที่เราอาจจัดขึ้น และข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณอาจเลือกไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ได้โดยการยกเลิกการรับข้อมูล (สำหรับอีเมล์) หรือเข้าไปยังโปรไฟล์ของคุณบน spoonwalk และแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้ เรายังทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวโยงของกิจกรรมทางการตลาดของเรา

●ปรับปรุงบริการของเรา: เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้เราในการวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคว้า เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการของเราและทำให้ประสบการณ์การใช้ spoonwalk ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

หากเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้จากคุณสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เราจะทำการแจ้งคุณเพื่อขอความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นไปตามกรณีที่เราสามารถทำได้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกส่งไปยังประมวลผล และเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการจัดให้มีกระบวนการทั้งทางภายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางองค์กรในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการเข้าถึง การดัดแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เราไม่ให้ความรับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เราจะปลอดภัยตลอดเวลา และตราบเท่าที่เราได้ทำหน้าที่ของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อการสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่คุณมีขึ้นหรือเสียหายจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ

3. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นจำเป็นสำหรับการให้บริการ spoonwalk แก่คุณ การปรับปรุง spoonwalk อย่างต่อเนื่อง และการติดต่อคุณเกี่ยวกับการบริการของเรา ในบางเวลา เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อติดต่อขอความเห็นของคุณเกี่ยวกับการใช้งาน spoonwalk เพื่อปรับปรุงบริการของเรา หรือเพื่อแจ้งข้อเสนอหรือการลดราคาแก่คุณ ทั้งนี้ คุณต้องได้ตกลงยินยอมรับการสื่อสารดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งข้อเสนอหรือการลดราคาดังกล่าว คุณสามารถแจ้งยกเลิกไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้โดยการตอบกลับเราผ่านลิงค์ที่ได้แนบมากับข้อเสนอเหล่านี้ เราประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมมาเท่าที่จำเป็นในการติดต่อคุณ เช่น เมื่อคุณสั่งอาหารหรือใช้บริการผ่าน spoonwalk และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รวบรวมมาเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อการปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

4. การแชร์ข้อมูลของคุณ

ในบางครั้งเราอาจส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในกรณีดังต่อไปนี้

● ให้กับ Payment Partner: เพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณ

● ให้กับบุคคลที่สามอื่น: เช่น คู่ค้าทางการตลาด หรือผู้อื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยบุคคล เหล่านี้จะถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับ และจะไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เราระบุให้ใช้

● ให้กับผู้ใช้ spoonwalk รายอื่น: เขียนรีวิว ถามตอบคำถาม หรือทำกิจกรรมอื่นของคุณอาจถูกเปิดเผยเป็น สาธารณะให้ผู้อื่นสามารถเห็นได้

● ให้กับโซเชียลมีเดีย: มีปลั๊กอินโซเชียลมีเดียบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณสามารถแชร์หรือโพสต์ เนื้อหาลงบนสื่อเหล่านั้นได้ และการแสดงความเห็นหรือเขียนรีวิวโดยใช้ปลั๊กอิน เช่น Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นสามารถทำได้บนสื่อของเราอย่างเป็นสาธารณะให้ผู้อื่นเห็นได้

เมื่อเราให้ข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของเรา เราระบุให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นใช้ข้อมูลของคุณเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราอนุญาตเท่านั้น และระบุให้คุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างน้อยตามมาตรฐานเดียวกับเรา และเราอาจให้ข้อมูลดังกล่าวโดยการนำมารวมและทำให้เป็นนิรนามเพื่อให้ไม่สามารถบ่งชี้ตัวตนของคุณได้โดยตรง spoonwalk อาจมีลิงค์ให้คุณออกจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา หรือพาคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณควรเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราจะไม่รับผิดในความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณมีขึ้นหรือสูญเสียจากการที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นแก่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น

5. การป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งวิธีการที่เรารักษาความปลอดภัยของคุณได้คำนึงถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ทั้งทาง online และ offline ทางเทคนิคและทางกายภาพ ในขณะจัดเก็บข้อมูลของคุณ เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณในขณะทำงาน

6. สิทธิของคุณ

คุณสามารถแก้ไข ยับยั้งการใช้งานแบบชั่วคราว ระงับการใช้งาน ทำให้เป็นนิรนาม ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณบน spoonwalk ได้ทุกเมื่อ โดยผังการควบคุมของผู้ใช้งานบนปุ่ม [“บัญชีของฉัน”] หรือโดยส่งอีเมล์มายัง [[email protected]] นอกจากนี้คุณยังสามารถขอสำเนาข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ได้โดยส่งอีเมล์มายัง [[email protected]] อย่างไรก็ตามการยับยั้งการใช้งานแบบชั่วคราว ระงับการใช้งาน ทำให้เป็นนิรนาม ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจำกัดความสามารถในการให้บริการของเราหรือฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างของ spoonwalk เช่น การสั่งหรือจองร้านอาหาร การชำระเงิน การเสนอร้านอาหารที่เหมาะสมกับ lifestyle และความชอบของคุณ การสะสมและการแลกคะแนน spoonwalk point และการได้รับสิทธิพิเศษจาก spoonwalk และร้านอาหารในระบบ เป็นต้น ในการดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล เรามีสิทธิตรวจสอบตัวตนของผู้ทำคำขอเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิทำคำขอเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดส่งอีเมล์มายัง [[email protected]]

เกี่ยวกับเรา

ช่องทางติดต่อ

©2021 Spoonwalk Allright Reserved.