นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

หน้าหลัก
นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2563

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (“นโยบาย”) นี้จะอธิบายถึงวิธีการที่บริษัท ไฮฟ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“Hive Ventures” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างอื่นเพื่อระบุและจดจำตัวตนของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเราที่ https://www.spoonwalk.com/ รวมทั้งเว็บไซต์สำหรับมือถือ ("เว็บไซต์ของเรา") โดยนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายให้คุณทราบว่าคุกกี้คืออะไร เหตุผลที่เราต้องใช้มัน รวมทั้งสิทธิของคุณในการควบคุมการใช้งานคุกกี้ของเรา เราสงวนสิทธิที่จะอัพเดต เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราของคุณถือเป็นการแสดงถึงการยอมรับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ตามที่ได้มีการอัพเดต เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขดังกล่าว

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งเข้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเจ้าของเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อให้เว็บไซต์เหล่านั้นใช้งานได้ หรือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งแจ้งข้อมูลต่างๆ แก่เจ้าของเว็บไซต์

คุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของเว็บไซต์ (ในกรณีนี้คือ Hive Ventures) เรียกว่า “คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง” (first party cookies) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้เราสามารถระบุและจดจำ browser ของคุณว่าเป็นผู้ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชม และจดจำค่าความต้องการที่คุณได้ตั้งไว้ในขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น คุกกี้นี้อาจถูกใช้เพื่อจดจำข้อมูลการลงทะเบียนของคุณตอนลงทะเบียน เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ทำให้คุณทำการล็อกอินใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ โปรดทราบว่า user ID รหัสผ่าน และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้อื่นในคุกกี้ดังกล่าวจะถูกใส่รหัส (encrypted) ไว้เพื่อความปลอดภัย

คุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ เรียกว่า “คุกกี้บุคคลที่สาม” (third party cookies) มีหน้าที่ช่วยให้ฟังก์ชั่นของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ เช่น การโฆษณา interactive content หรือการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำงานได้ โดยบุคคลที่สามที่สร้างคุกกี้เหล่านี้สามารถระบุและจดจำ browser ของคุณเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้

เหตุผลที่เราใช้คุกกี้

เรามีหลายเหตุผลในการใช้คุกกี้บุคคลที่หนึ่งและคุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้บางอย่างจำเป็นต่อเหตุผลทางเทคนิคเพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ ซึ่งเราจะเรียกคุกกี้เหล่านี้ว่าเป็นคุกกี้ที่ “จำเป็น” หรือ “จำเป็นอย่างยิ่ง” คุกกี้อื่นช่วยให้เราติดตามและระบุความสนใจของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา แสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของคุณ ส่วนคุกกี้บุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณา วิเคราะห์ข้อมูล หรือหน้าที่อื่นกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะถูกอธิบายอย่างละเอียดต่อไป

คุกกี้ที่จำเป็นต่อเว็บไซต์:

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็น ซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างได้หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ โดยคุณอาจระงับการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า browser ของคุณด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ตามที่จะได้อธิบายในส่วน “วิธีการควบคุมคุกกี้" การระงับการใช้งานดังกล่าวอาจกระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อการใช้งาน:

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ของเราแต่ไม่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ คุณอาจระงับการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า browser ของคุณด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามตามที่จะได้อธิบายในส่วน “วิธีการควบคุมคุกกี้" การระงับการใช้งานดังกล่าวอาจกระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับค่า:

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลติดตามผู้ใช้ว่าเข้าถึงเว็บไซต์ มีปฏิสัมพันธ์ และเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร ทำให้เรารู้ว่าฟังก์ชั่นใดบนเว็บไซต์ของเราทำงานได้ดี และฟังก์ชั่นใดควรปรับปรุง

เราอาจอนุญาตให้คู่ค้าบางรายใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของตนบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อ:

● ช่วยเราวิเคราะห์ว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น ช่วยในการระบุว่าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามออนไลน์รายใด

● ช่วยเราตรวจจับหรือป้องกันการหลอกลวง หรือประเมินความเสี่ยง หรือ

● รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคุณบนเว็บไซต์อื่น หรือโฆษณาที่คุณคลิ๊ก

● ให้กับโซเชียลมีเดีย: มีปลั๊กอินโซเชียลมีเดียบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณสามารถแชร์หรือโพสต์ เนื้อหาลงบนสื่อเหล่านั้นได้ และการแสดงความเห็นหรือเขียนรีวิวโดยใช้ปลั๊กอิน เช่น Facebook หรือ โซเชียลมีเดียอื่นสามารถทำได้บนสื่อของเราอย่างเป็นสาธารณะให้ผู้อื่นเห็นได้

[ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เข้าใจได้ว่าเว็บไซต์ของเราใช้งานอย่างไร เราทำงานร่วมกับคู่ค้าในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายราย รวมทั้ง Google Analytics หากคุณต้องการระงับการใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อการวิเคราะห์โดย Google Analytics คุณสามารถติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Add-on ได้โดยคลิ๊ก ที่นี่]

คุณอาจระงับการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า browser ของคุณด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ตามที่จะได้อธิบายในส่วน “วิธีการควบคุมคุกกี้" การระงับการใช้งานดังกล่าวอาจกระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

คุกกี้โฆษณา:

คุกกี้โฆษณาถูกส่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านผู้โฆษณาและ ad servers เพื่อแสดงโฆษณาที่คุณอาจสนใจ โดยคุกกี้เหล่านี้ทำให้ผู้โฆษณาและ ad servers สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นของคุณ สับเปลี่ยนโฆษณาที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และติดตามว่าการโฆษณาถูกเข้าชมบ่อยแค่ไหนและโดยใคร คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยโฆษณาบริการของเว็บไซต์ของเราได้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์โดยไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุกกี้ Social Network:

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถแชร์เพจหรือเนื้อหาที่คุณสนใจบนเว็บไซต์ของเราบน social network ของบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์อื่น และยังอาจถูกใช้เพื่อการโฆษณา โดยคุณอาจระงับการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า browser ของคุณด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ตามที่จะได้อธิบายในส่วน “วิธีการควบคุมคุกกี้" การระงับการใช้งานดังกล่าวอาจกระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์

เทคโนโลยีการติดตามอื่น เช่น Web Beacons

คุกกี้ไม่ใช่วิธีการเดียวในการติดตามผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ บางครั้งเราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น web beacons หรือที่อาจเรียกว่า tracking pixels หรือ clear gifs ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่ทำให้เราสามารถทราบได้เมื่อใครเข้าเว็บไซต์ของเราหรือเปิดอีเมล์ที่เราได้ส่งให้อ่าน เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เราสามารถระบุทิศทางการเข้าชมของผู้ใช้งานจากเพจหนึ่งในเว็บไซต์ของเราไปยังอีกเพจ ส่งข้อมูลหรือสื่อสารกับคุกกี้ ทำความเข้าใจว่าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และวัดความสำเร็จของการโฆษณาผ่านอีเมล์ เป็นต้น ในหลายกรณีดังกล่าว เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องพึ่งพาคุกกี้เพื่อให้ใช้งานได้ ดังนั้น การตั้งค่าปฎิเสธคุกกี้จะกระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพการใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านี้

คุณใช้คุกกี้แฟลชหรือการแบ่งปันในเครื่องหรือไม่?

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้แฟลช” (Flash Cookies) หรือที่เรียกว่า “การแบ่งปันในเครื่อง” (Local Shared Objects or หรือ LSOs) นอกจากเทคโนโลยีอื่น เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการของเราของคุณ เพื่อป้องกันการหลอกลวง และเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้แฟลชดังกล่าวถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่า Flash Player ของคุณเพื่อระงับการเก็บคุกกี้แฟลช โดยใช้เครื่องมือในหน้า Website Storage Settings Panel นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมคุกกี้แฟลชได้ในหน้า Global Storage Settings Panel และทำตามวิธีการที่ระบุ (ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการที่อธิบายถึงวิธีการลบคุกกี้แฟลชที่มีอยู่แล้ว (อาจถูกเรียกว่า “ข้อมูล” บนเว็บไซต์ Macromedia)) วิธีการป้องกันการส่ง Flash LSO เข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอ และสำหรับ Flash Player 8 และรุ่นที่ใหม่กว่านั้น อาจรวมถึงวิธีการป้องกันคุกกี้แฟลชที่ไม่ได้ถูกส่งโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงอยู่ในขณะนั้น โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player ให้ระงับหรือจำกัดการใช้คุกกี้แฟลชอาจลดหรือระงับฟังก์ชั่นการใช้งานแอปพลิเคชั่นของ Flash บางอย่าง รวมทั้งแอปพลิเคชั่นของ Flash ที่ถูกใช้เกี่ยวกับบริการของเราหรือเนื้อหาออนไลน์

วิธีการควบคุมคุกกี้

ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแสดงว่าคุณตกลงรับคุกกี้และอุปกรณ์ติดตามข้อมูลทุกแบบ ในขณะเดียวกันหากคุณไม่ต้องการตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ทุกขณะบนหน้าการตั้งค่า browser ของคุณ เพื่อปฏิเสธคุกกี้ โดยหากคุณเลือกปฏิเสธคุกกี้คุณอาจยังสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ แม้การใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างประสิทธิภาพและเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัด สำหรับวิธีการที่คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านหน้าการควบคุม browser ของคุณนั้นอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ browser ดังนั้น คุณควรใช้งานเมนูการช่วยเหลือบน browser ของคุณเพื่อศึกษาวิธีการดังกล่าว

ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียที่เป็นของและถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น Facebook ซึ่งหมายความว่าคุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราที่คุณกำลังเข้าชมอยู่แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามหากคุณไม่ได้ล๊อกอินสู่บัญชีผู้ใช้ภายนอกของคุณ ตัวตนของคุณอาจไม่เป็นที่ทราบได้ หากคุณได้ล๊อกอินสู่บัญชีผู้ใช้ภายนอกของคุณ คุณจะสามารถลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนสื่อของเรายังบัญชีผู้ใช้ภายนอก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นของเรา โปรดส่งอีเมล์มายัง [email protected]

เกี่ยวกับเรา

ช่องทางติดต่อ

©2021 Spoonwalk Allright Reserved.